TRIVSELREGLER OMBORD

I SAMBAND MED EVENEMANG

Tallink Silja och arrangörerna har tillsammans sammanställt några enkla och självklara ordningsregler för att alla skall trivas ombord.

1. Rökning endast i anvisade utrymmen

Rökning är tillåten endast i anvisade utrymmen, ej i hytter, vid barer, dansgolv och scener. Tända cigaretter kan förstöra andras kläder när det är trångt. Det finns också många som är allergiska ombord och som uppskattar en rökfri miljö.

2. Inköp i butikerna

Lämna väskor och ryggsäckar i hytten, du får inte ta med dem in i butiken. Ha alltid med giltigt ID och boardingkort när du besöker butikerna. Om du är under 25 år ska du vara beredd på att visa leg vid kassan. Drinkar köpta i barerna får du inte ta med dig in i butikerna. Allt snatteri polisanmäls.

3. Hyttfester

Hyttfester är roligt och spela egen musik lika så. Volymen får inte vara så hög att det stör dina grannar. Dessutom får inte några högtalare placeras i hyttkorridorer, trapphus etc. Det är också en säkerhetsrisk och kan vara direkt livsfarligt i händelse av utrymning. Om andra gäster eller personal ber dig sänka volym, respektera detta.

4. Tyst för vila i hyttkorridorer och trapphus

Respektera att dina grannar kanske vill sova på natten i sina hytter. Inga egna musikanläggning är tillåtna på publika utrymmen (trapphus, korridorer, etc.).

5. Alkohol ombord

Alkoholhaltiga drycker kan du köpa i barer och restauranger ombord. Egen medhavd alkohol eller alkohol inköpt i fartygets butik får ej förtäras ombord.

6. Sprinkler, lampor, säkerhetsutrustning

Lampor och sprinkler är nödvändiga för vår säkerhet. Det är absolut förbjudet att täcka över, skruva ner eller på annat sätt göra dessa obrukbara. Ha respekt för säkerheten ombord. åverkan på säkerhetsutrustning är straffbart enligt svensk lag och polisanmäls.

7. Alla som bor i er hytt är ansvariga

Observera att alla resenärer i er hytt är solidariskt ansvariga, för vad som sker i hytten och strax utanför. All skadegörelse och extrem nedsmutsning i er hytt medför att ni är ersättningsskyldiga och polisanmäls alltid.

8. Låt bli skadegörelse ombord

All skadegörelse ombord medför ersättningsskyldighet och polisanmäls.

9. Polisen väntar i följande hamn

Vid grova överträdelser av ordningsreglerna, blir man strandsatt i närmaste hamn och överlämnas till polisen. Man får på egen hand ordna och bekosta sin hemresa.